نرم افزارحسابداری صدگان

حکم مالیات نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهادار

0 660

حسابداراپ

شمول حکم تبصره ۱ ماده ١۴٣ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهادار بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.