نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعاتی در خصوص کارگران شب کار

0 690

حسابداراپ

کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت و یا ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت  می کنند ، غیر نوبت کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵ درصد شب کاری اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد .

➖بر اساس ماده ۵۳ قانون کار، کار شب از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد است ومازاد بر انجام ساعت کار قانونی وفق مقررات مشمول دریافت اضافه کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار خواهند بود.

پندار سیستم

➖همچنین تعطیل یک روز معین در هفته نسبت به کارگران یاد شده نیز جاری می باشد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.