حسابان وب

از اول مهر ماه امسال باید از شماره اقتصادی‌ جدید استفاده شود

0 840

حسابداراپ

برابر دستورالعمل شماره ۵۳۲ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای مهرماه امسال ( ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ ) ، در کلیه صورتحسابهای فروش کالا و عرضه خدمات، در قراردادها و دیگر اسناد مودیان موظف‌اند کد اقتصادی جدید خود و طرف معامله را درج نمایند.

فینتو

در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوطه خواهند بود‌.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.