حسابان وب

نصاب معاملات مناطق آزاد تجاری صنعتی برای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

0 569

حصین حاسب

 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱، به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال ۱۴۰۱ را به شرح زیر تعیین کرد:

– نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال

پندار سیستم

– معاملات متوسط شامل معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ۱۰ برابر سقف یاد شده تجاوز نکند.

– معاملات عمده شامل معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۱۰ برابر سقف معاملات کوچک باشد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.