حسابان وب

حذف مالیات ارزش افزوده انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ثابت

0 1,041

حصین حاسب

حذف انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ثابت در ذیل پاورقی بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث / موضوع در ذیل بند ۳- ۱ اظهار نامه مالیات بر ارث / موضوع بند چ از ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان حق الامتیاز ابطال شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.