حسابان وب

ثبت تصویب صورت‌های مالی پس از تایید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است

0 1,033

حسابداراپ

ثبت صورت جلسات تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت های تجاری در مرجع ثبت شرکت‌ها منوط به تأیید حسابدار رسمی است.

محل تبلیغ شما

بر اساس مفاد مواد ۲ و ۳ بخشنامه‌ی مورخ ۸/۵/۱۴۰۱ رِییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نحوه‌ی ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری به ترتیب زیر مشخص شد:

  • در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه‌ی غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند، مراتب ارزش‌گذاری اموال غیر نقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارایه شود
  • ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.