حسابان وب

الزام ثبت دستمزد توافقی در قرارداد

0 275

حسابداراپ

اتفاق می افتد که برخی کارفرمایان با کارگران خود بصورت شفاهی بر حقوق بیش از میزان حداقل حقوق توافق می کنند.

فینتو

اما در قرارداد کتبی، حقوق پایه وزارت کار قید می شود.
این کارگران باید در نظر داشته باشند، در صورتی که شرکت حقوق معوقه آن ها را پرداخت ننماید و بخواهند شکایت کنند مطالبات آن ها بر اساس مزد مندرج در قرار داد کتبی محاسبه خواهد شد نه حقوق واقعی که بصورت شفاهی توافق شده است. و باید کلی تلاش کنند و مدرک و سند ارائه کنند که اثبات نمایند، حقوق واقعی به چه میزان بوده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.