حسابان وب

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص اظهارنامه برآوردی

0 287
آکادمی محسن قاسمی

برابر با ماده ۹۷ قانون مالیاتها در صورتی که مودی در موعد مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کند سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی اقدم می کند.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.