حسابان وب

اصلاحیه ماده ١٠ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ ابلاغ شد

0 296
آکادمی محسن قاسمی

 پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۱۶ مورخ ۹۶/۸/۲۰ ، اصلاحیه ماده ١٠ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٩۴ابلاغ شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.