حسابان وب

پاسخ معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص تخفیف مالیاتی در صورت تغییر سال مالی

0 414
آکادمی محسن قاسمی

 پاسخ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص تبصره ٧ ماده ١٠۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تخفیف مالیاتی در صورت تغییر سال مالی منتشر شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.