حسابان وب

نیازی به رسیدگی اظهارنامه عملکرد صفر نیست

0 449
آکادمی محسن قاسمی

عدم حسابرسی عملکرد ۹۹ برخی مودیان با پذیرش اظهارنامه در بخشنامه سازمان امورمالیاتی اعلام شد.

فینتو

براین اساس  رسیدگی  اظهارنامه‌های بارگذاری شده  با درآمد ابرازی صفر عملکرد سال ١٣٩٩ الزامی نیست.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.