حسابان وب

مجوز استفاده از ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

0 330
آکادمی محسن قاسمی

با امضا و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، مجوز استفاده مرکز آمار ایران از ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد.

فینتو

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، با توجه به ضرورت استفاده از آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی برای تهیه و تدوین برنامه توسعه ای متوازن و نیز تکلیف دستگاه های اجرایی در ارایه ریزداده ها و اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز آمار ایران، با هدف کاهش هزینه های اجرای طرح های آماری و زمان انتشار آنها، مصوب کرد مرکز مرکز آمار ایران اجازه دارد از اطلاعات (ریزداده های) موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‏ های مستقیم، در حد نیاز و با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.