حسابان وب

ضرایب مالیاتی برای خانه‌های خالی مشخص شد

0 256
آکادمی محسن قاسمی

 براساس جزئیات قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی مشخص شده است.

◾️این ضرایب عبارت است از:
۱- مالیات سال اول ماهانه: ۶ برابر مالیات اجاره
۲- سال دوم ماهانه: ۱۲ برابر مالیات اجاره
۳- مالیات سال سوم ماهانه ۱۸ برابر مالیات اجاره است
ضرایب مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای بیش از ۵ خانه خالی در هر سال باشند دو برابر اعمال می شود.

فینتو

همچنین ثبت نکردن اطلاعات ملکی از سوی مالک، بهره‌بردار یا ساکن خانه ، برابر آنچه در قانون قید شده باعث محرومیت از خدماتی مانند:
۱- تعویض پلاک خودرو،
۲- اعمال خدمات سیاست های حمایتی یارانه‌ای و کمک معیشتی،
۳- ثبت نام مدارس،
۴- افتتاح حساب،
۵- صدور دسته چک،
۶- فروش انشعاب آب برق گاز و تلفن،
۷- ارسال اسناد و مدارک از جمله گذرنامه و گواهینامه و
۸- خوابگاه دانشجویی
به همراه دارد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.