نرم افزارحسابداری صدگان

حذف فاکتورهای دستی وصدور فاکتورهای الکترونیکی درسامانه الکترونیکی مودیان

0 1,703

حسابداراپ

با راه اندازی سامانه الکترونیکی مودیان از ابتدای مرداد ۱۴۰۱، تنها صورت حساب های الکترونیکی اعتبار رسمی خواهند داشت.

پندار سیستم

این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده خرید صرفا با صدور صورت حساب الکترونیکی قابل قبول خواهد بود.

لازم به ذکر است که شرط صدور صورت حساب، الصاق نرم افزار حسابداری قابل قبول برای اتصال به این سامانه همچون الصاق پایانه فروشگاهی به سامانه امور مالیاتی کشور است. اشخاص حقوقی و مشاغل گروه اول آیین نامه ماده ۹۵ ق.م.م موظف به عضویت در سامانه مذکور و همچنین صورتحساب الکترونیکی هستند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.