حسابان وب

توسعه‌ی منابع انسانی در مؤسسات حسابرسی

0 126
آکادمی محسن قاسمی

سید محمد علوی

در گذشته شاخص‌های حاکم بر توسعه‌ی منابع انسانی بیشتر معطوف به مؤلفه‌های آموزشی بود لیکن در گذر زمان و سیر تحول این رشته‌ی علمی هم‌اینک بیشتر بر معیارهای فرا-آموزشی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای غنی‌سازی   دانش و مهارت، توانمندسازی، بهره‌وری، سلامت جسمی و روانی، پرورش، حفاظت و ایمنی، رضایت شغلی، کرامت و تعالی انسانی کارکنان تمرکز دارد.

منابع انسانی مهم‌ترین نیروی محرک‌ غلبه بر چالش‌های مختلف توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و…. قلمداد می‌شود. با این حال، در جهان سوم مدیریت منابع انسانی با چالش‌های متعدد در زمینه نرخ‌های بیکاری بالا، ترک کار، مهاجرت، فرار مغزها، فرار دل‌ها، هزیمت و…. بدل شده است. منابع انسانی به‌عنوان تنها منبع حیاتی زاینده‌ی موفقیت سازمان قلمداد می‌شود.

در همین چارچوب، سیدمحمد علوی پس از معرقی چارچوب نظری توسعه‌ی منابع انسانی و واکاوی مسایل کنونی مؤسسات حسابرسی در  این زمینه،  ۲۰ فرمان و محور تجویزی برای حل مسایل مربوط به منابع انسانی را تشریح می‌کند. این راهکارها برخی ریشه‌ای است و برخی دیگر مسکنی است برای مشکلات کنونی و تأکید می‌شود که حصول نتیجه در این زمینه مستلزم ترک عادت و سنت‌های قدیمی و غلط کسب‌و‌کار و اقدامات ساختاری است.

۲۰ «فرمان» تجویزی نویسنده شامل این موارد است

۱. جایگزینی

۲-ساختن و پرورش دادن

۳- حفظ و نگهداری سرمایه‌های انسانی

۴- انعطاف در تقسیم کار

۵. برنامه‌ی جانشینی

۶ استفاده از نرم‌افزار حسابرسی

۷. نوآوری فناورانه

۸. ارتقای بهره‌وری

فینتو

۹. افزایش آموزش‌های حرفه‌ای

۱۰. دعوت مجدد از کارکنان مستعفی

۱۱. اشتراک‌گذاری نیروی انسانی

۱۲. استفاده از ظرفیت زنان

۱۳. تعریف مشاغل نیمه‌وقت

۱۴. تعیین مشاغل دورکار

۱۵. تشکیل کنسرسیوم

۱۶. استفاده از بازنشستگان

۱۷. به‌کارگیری نیروی انسانی محلی

۱۸. افزایش اضافه‌کاری

۱۹. کاهش مرخصی

۲۰. تغییرسال مالی واحد‌های مورد رسیدگی

برای مطالعه‌ی متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.