حسابان وب

چگونگی تسلیم اظهارنامه باتوجه به دادنامه دیوان عدالت اداری

0 426
آکادمی محسن قاسمی

چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده۵۷ قانون مالیاتها باتوجه به دادنامه دیوان عدالت اداری طی نامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

فینتو

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.