حسابان وب

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۵ کمیته فنی سازمان حسابرسی

0 198
آکادمی محسن قاسمی

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۵ کمیته فنی سازمان حسابرسی درخصوص صورتهای مالی تلفیقی منتشر شد.

فینتو

در صورتی که به دلیل تحصیل شرکت فرعی طی دوره برای نخستین بار اقدام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی کنیم، ارقام مقایسه‌ایِ صورتهای مالی تلفیقی، ارقام صورتهای مالی شرکت اصلی است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.