حسابان وب

نکات قابل توجه در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ صاحبان مشاغل

0 725
آکادمی محسن قاسمی

نکات قابل توجه در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ صاحبان مشاغل با عنایت به بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ بدین شرح می باشد:

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.