حسابان وب

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تقسیط ۶۰ ماهه واحدهای تعطیل

0 284
آکادمی محسن قاسمی

اقساط بدهی مالیاتی واحد‌های صنفی به ۶۰ ماه افزایش یافت.

نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت:
مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحد‌ها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت.

فینتو

مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱.۲ برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
این تصمیم پیرو  بخشنامه ۱۳۵۵۴۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۲(افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم) اتخاذ شده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.