حسابان وب

فهرست تجمیعی کلیه گروه های کالایی مشمول الزام استعلام صورتحساب الکترونیک

0 404
آکادمی محسن قاسمی

فهرست تجمیعی کلیه گروه های کالایی مشمول الزام استعلام صورتحساب الکترونیک اعلام شد.

فینتو

با توجه به حذف فیزیکی صورت حساب فهرست تجمیعی کلیه گروه های کالایی مشمول الزام استعلام صورتحساب الکترونیک از سامانه جامع تجارت از تاریخ ۱۵ خردادماه بدین شرح میباشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.