حسابان وب

طرح شکایت از مصوبه کاهش کمک هزینه مسکن

0 225
آکادمی محسن قاسمی

باتوجه به مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص تصویب کمتر از مصوبه شورای عالی کار، ازکاهش کمک هزینه مسکن علیه هیات دولت شکایت شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.