نرم افزارحسابداری صدگان

صدور قبض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان عملیاتی شد

0 1,509

حسابداراپ

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صدور قبض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان، عملیاتی شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، افشین خدامرادی، با بیان اینکه در اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و متناظر آن، بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دراستای سهولت پرداخت قبوض مالیات تکلیفی پزشکان، امکان صدور قبوض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان پیاده سازی شده و از تاریخ بیستم اسفندماه سال گذشته، عملیاتی شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

پندار سیستم

وی افزود: از این پس، مراکز درمانی می‌ توانند با ثبت اطلاعات پرداخت پزشکان و با انتخاب عملیات صدور قبض تجمعی، بر اساس اطلاعات ثبت ‌نام پزشکان محترم و پراکندگی آن ها در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به صدور قبوض تجمعی اقدام نمایند و به واسطه ابراز‌های پرداخت تعبیه شده در این سامانه نظیر پرداخت آنلاین از درگاه های مختلف، چک و … پرداخت این قبوض را انجام دهند. و

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: پس از وصول مبالغ مندرج در قبوض تجمعی، به ازای هریک از پزشکان ثبت شده در این قبوض، مبلغ پرداختی به حساب هریک از پزشکان منظور خواهدشد؛ شرط ضروری جهت ثبت قبوض پرداختی به پرونده مالیاتی پزشکان، بهره ‌برداری از سامانه مالیات تکلیفی پزشکان و تکمیل عملیات پرداخت از طریق این سامانه، توسط مراکز درمانی خواهد بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.