نرم افزارحسابداری صدگان

حبس برای مدیرانی که صورت‌های مالی را منتشر نمی‌کنند

0 471

حسابداراپ

سامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری کفت تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها وابسته به عملکرد بهره وری آن‌ها شده و باید صورت‌های مالی خود را به سازمان ملی بهره‌وری اعلام کنند.

میزان بهره‌وری شرکت و بانک‌های دولتی را به سازمان برنامه و بودجه گزارش می‌دهیم و این سازمان میزان پاداش هیئت مدیره را معلوم می‌کند.

پندار سیستم

اگر امسال درباره تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، از ۶ ماه تا دو سال حبس برای مدیران متخلف در نظر گرفته می‌شود.

رییس سازمان ملی بهره‌وری علام کرد: کل بودجه دولت هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، اما بودجه شرکت‌های دولتی دو هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

پیشوایی  اظهار کرد: میزان بهره وری شرکت و بانک‌های دولتی را به سازمان برنامه و بودجه گزارش می‌دهیم و این سازمان میزان پاداش هیات مدیره را معلوم می‌کند. اگر امسال درباره تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، از ۶ ماه تا دو سال حبس برای مدیران متخلف در نظر گرفته می‌شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.