حسابان وب

ارایه پیش نویس آیین نامه محاسبه عوارض و مالیات خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۱

0 417

حصین حاسب

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نسبت به تهیه و ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»یکی از منابع درآمدی دولت‌ در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی است که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌هایی از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی های افراد وضع می شود. در بین دارایی های افراد، خودرو و ملک متداول ترین پایه مالیات بر دارایی است.

از سوی دیگر خلاء عدم وجود مالیات بر دارایی با هدف توزیع ثروت در قوانین مالیاتی جاری مشهود می باشد.

پندار سیستم

مطابق بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ارزش انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین و نحوه دریافت عوارض و مالیات برای آنها تعیین و تکالیفی برای سازمان امور مالیاتی کشور و مالکان حقیقی و حقوقی خودروهای موضوع این بند در نظر گرفته شده و مقرر شده آیین نامه اجرایی بند مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران برسد.

در همین راستا، وزارتخانه یاد شده پس از کسب نظر خبرگان مالیاتی و برگزاری جلسات متعدد، اقدام به تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی مزبور نموده و آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد فوق درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت بررسی می شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.