حسابان وب

اجرای روش‌های توافقی با ماهیت حسابرسی به صاحب‌کار مجاز شد

0 202
آکادمی محسن قاسمی

در پی ارائه‌ی پیشنهاد جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اصلاح بند (۱۴۷-۲۹۰) آیین رفتار حرفه‌ای در خصوص امکان ارایه خدمات غیر از خدمات اطمینان‌بخش به صاحب‌کاران حسابرسی مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۱ متن زیر مورد تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت:

فینتو

ارایه خدمات غیر از خدمات اطمینان‌بخش به بنگاه‎‌های وابسته صاحب‌کار حسابرسی

۲۹۰-۱۴۷ «ارایه هرگونه خدماتی غیر از خدمات اطمینان‌بخش به استثنای انجام روش‌های توافقی با ماهیت حسابرسی و با نظارت هیأت مدیره جامعه توسط مؤسسه به صاحب‌کار حسابرسی و آن دسته از بنگاه‎‌های وابسته آن که صاحب‌کار حسابرسی بر آن‌ها کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه دارد یا با آن‌ها تحت کنترل مشترک است، مجاز نیست.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.