حسابان وب

یک نکته در باره حق مسکن 

0 652
آکادمی محسن قاسمی

هرگونه افزایش در میزان حق مسکن کارگران ، برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد که پس از تصویب و ابلاغ اجرا خواهد شد.

فینتو

طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش کمک هزینه مسکن از مبلع ۴۵۰ هزارتومان به ۶۵۰ هزارتومان باید از فروردین ماه در حقوق کارگران اعمال شود از این رو هر زمان که در هیات دولت به تصویب برسد مابه تفاوت ماههای قبل از آن تحت عنوان معوقه باید از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.