حسابان وب

چه بندهایی علیرغم درج در قرارداد کار ابطال هستند؟

0 444
آکادمی محسن قاسمی

باتوجه به آمره بودن قانون کار، بندهایی که خارج از چارچوب قانون کار باشند علیرغم توافق در در قرارداد ، نافذ و قابل اجرا نیست.

آمره بودن قاعده حقوقی بدین معناست که افراد نتوانند برخلا‏ف آن تراضی نمایند. در مقابل قاعده امری، قاعده تکمیلی یا تفسیری یا معاوضی می باشد که افراد می توانند بر خلاف آن توافق نمایند.
برخی از این بندها بدین شرح است:
١- تعیین حقوق کارگر به میزان کمتر از حداقل دستمزد
٢ – گرفتن رضایت کارگر برای عدم پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی

فینتو

٣ – پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به صورت نقدی
۴ – شرط جریمه کارگر از طریق کسر از حقوق به هر دلیلی
۵ – حق فسخ یک طرفه قرارداد برای کارفرما و اخراج کارگر با اعلام قبلی و یا هر شرط دیگر توسط کارفرما
۶ – شرط عدم امکان استفاده از مرخصی توسط کارگر
٧ – تعیین ساعات انجام کار بیش از میزان مقرر در قانون (حداکثر ٨ ساعت در روز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.