حسابان وب

پرسش پاسخ بیمه ای در خصوص قطع مستمری زوجه در صورت ازدواج مجدد

0 264
آکادمی محسن قاسمی

 زنی که شوهرش فوت کرده و از حقوق مستمری او استفاده میکند ، در صورت ازدواج دائم ، حقوق مستمری اش قطع میشود ؟

طبق ماده ۲۶آیین نامه قانون حمایت خانواده سال ۹۳،  ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد.
 صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند.

فینتو

اما اگر شوهر بعدی زوجه نیز فوت کند، مستمری زوجه چگونه خواهد بود؟
 ماده۲۷ آیین نامه قانون فوق می گوید :
 زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.