حسابان وب

ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۷۱۶ درخصوص تحمیل شرایط اضافه ارائه دفاتر و اسناد ابطال شد.

0 309
آکادمی محسن قاسمی

 رأی مورخ ٢٠ / ١ /١۴٠١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع  جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارائه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزود ه معاف هستند، ابطال شد.

فینتو

جهت دریافت متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.