حسابان وب

رای دیوان عدالت اداری در خصوص تقبل زیان انباشته به طرفیت درآمد

0 338
آکادمی محسن قاسمی

طبق رای دیوان عدالت اداری ، تقبل زیان انباشته به طرفیت درآمد (انعکاس در صورت سود و زیان دوره) مشمول مالیات عملکرد نمی باشد.

فینتو

جهت دریافت متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.