حسابان وب

تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها

0 310
آکادمی محسن قاسمی

 اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی در خصوص تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها (اعم از نقدی و تعهدی) منتشرشد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.