حسابان وب

نحوه ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری

0 546
محل تبلیغ شما

در بخشی از ماده ۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ «دادخواست و ضمائم آن باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد».

دفاتر استانی دیوان عدالت اداری

یکی از روش ها برای تقدیم دادخواست دفاتر دیوان عدالت اداری در دادگستری تمامی مراکز استانها در سراسر کشور است که بیش از ۹ سال از افتتاح آنها در سراسر کشور می گذرد، امکانی است که مسیر مسافرت به تهران را کوتاه کرده و با ارائه خدمات مربوط به ارشاد مراجعین تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را از نظر کیفیت ارائه نیز مورد بررسی قرار می دهد.

دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری

قدیمی ترین مسیر دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری که با سازوکاری نوین در راستای کاهش اطاله دادرسی نه تنها دادخواست ها تقدیمی را دریافت می کند بلکه اقدامات مربوط به بررسی دادخواست های وارده التکرونیک را نیز انجام می دهد.

ارسال دادخواست از طریق پست

مسیر قدیمی دیگر از طریق ادارات پست سراسر کشور است که هر چند در برخی موارد بدلیل بررسی نشدن دادخواست و ضمائم از طرف افراد متخصص باعث بروز مشکلات برای تقدیم کننده دادخواست می شود و همچنین فرآیند دادرسی در اینگونه پرونده ها به صورت سنتی طی می شود ولی از این مسیر نیز همچنان امکان ارسال داد خواست را به دیوان عدالت اداری فراهم است.

پندار سیستم

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

روش دیگر، مسیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وابسته به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که این مسیر هر چند نیاز مند حضور فیزیکی فرد تقدیم کننده دادخواست است اما این امکان در سراسر کشور وجود دارد و نیاز به هیچ مسافرت بین شهری ندارد.

سامانه ساجد

مسیر دیگر که اخیراً بخش تقدیم دادخواست بدوی آن متوقف شده است سامانه ساجد متعلق به دیوان عدالت اداری است که هم اکنون امورات مربوط به درخواست های اعمال ماده ۷۹ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادخواست های تجدید نظرخواهی، اعداده دادرسی و دعاوی طاری به صورت خودکاربری قابل تقدیم است.

دیوان عدالت اداری دلیل توقف ثبت دادخواست بدوی در این سامانه را «مشکلات فنی» اعلام کرده و وعده رفع این مشکل را داده است.

خودکاربری سامانه خدمات قضایی الکترونیک

آخرین امکان، خودکاربری سامانه خدمات الکترونیک قضایی است که در این سامانه در بخش «خدمات قضایی من» امکان ثبت دادخواست بدوی و تجدیدنظر برقرار شده است.

منبع:روابط عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.