حسابان وب

مسئولیت تضامنی مدیران ورشکسته در خصوص بدهی های مالیاتی

0 313
آکادمی محسن قاسمی

اظهارنظر مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص مسئولیت تضامنی مدیران ورشکسته اشخاص حقوقی منتشرشد.

فینتو

ورشکستکی مدیر در مسئولیت تضامنی در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده در زمان مدیریت وی تاثیری نخواهد داشت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.