حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۱۰۶۰ مورخ۱۴۰۱/۱/۲۴(ابطال عبارت”و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود”)

0 318
آکادمی محسن قاسمی

تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت“و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود” از بند ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور،برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

فینتو

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.