نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۰/۱۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴(ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ سازمان مالیاتی)

0 2,054

حسابداراپ

تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

پندار سیستم

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.