نرم افزارحسابداری صدگان

ایرانیان خارج از کشور چگونه بازنشسته می شوند

0 738

حسابداراپ

گسترش پوشش بیمه‌ای در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و گروه‌های بسیاری مانند زنان خانه‌دار، دانشجویان و مشاغل گوناگون به گروه‌های بیمه شدگان افزوده شده است و به عبارتی می‌توان گفت امروز هر ایرانی شاغل و غیرشاغل می‌تواند در زمره بیمه شدگان این سازمان قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، سازمان تامین اجتماعی برای بیمه هموطنان خارج از کشور نیز تمهیداتی انجام داده است و این گروه می‌توانند متقاضی بیمه شوند. درحال حاضر بیش از ۴۲ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور درقالب‌های بیمه ایرانیان خارج از کشور، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه دار، بیمه دانشجویان و… از بیمه پردازان این سازمان محسوب می‌شوند و تعداد مستمری‏ بگیران این بخش بالغ بر ۱۸ هزار نفر هستند.

تمام اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت‌های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه‌ای نزد سایر صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی هستند مشمول بیمه ایرانیان خارج از کشور هستند.

بر اساس قوانین تامین اجتماعی، حداقل و حداکثر سن برای تقاضای بیمه این گروه تعریف شده است. حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال تمام است.

چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود. حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۸ سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح ارائه کنند.

نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ایرانیان خارج از کشور

ارائه درخواست مطابق فرم تهیه شده توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیرخانه شعبه انجام می‌شود. وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور) و یا وکالتنامه‌ای که به تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می‌تواند نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کند.

مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی در کشور محل سکونت، در کشور‌هایی که کارگزار تعیین شده است با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی. (اطلاعات تماس تلفنی، ایمیل و … با کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی از طریق سایت به آدرس: mss.tamin.ir و ورود به سامانه متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور از طریق سایت به آدرس:mss.tamin.ir از دیگر راه‌های ارائه تقاضا برای بیمه ایرانیان خارج از کشور است.

هزینه‌های تشخیصی و درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی وی در خارج از کشور پس از تأیید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت بر اساس تعرفه‌های داخل کشور همانند سایر بیمه شدگان توسط دفاتر اسناد پزشکی قابل پرداخت خواهد بود.

حق بیمه و تعهدات بیمه ایرانیان خارج از کشور

مشمولین با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخور دار شوند:

الف: بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت)
ب: بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه شده +۲ درصد سهم دولت)

پندار سیستم

برخورداری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و درمان حسب شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

همچنین پرداخت وسائل کمک پزشکی (پروتز و ارتز) وهزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان درصورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره مندی از تعهدات مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع بوده و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت.

شرایط برقراری مستمری بازنشستگی

مستمری بازنشستگی از مهم‌ترین دلایل بیمه پردازی هر فرد است. برای بیمه شدگان خارج از کشور با یکی از این شرایط؛ دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان، داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان و داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی می‌توانند برای بازنشستگی اقدام کنند. به هر حال بهره مندی از تعهدات قانونی مطابق قانون و تغییرات بعدی آن انجام خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به امور بیمه‌ای هموطنان خارج از کشور مجوز ایجاد کارگزاری برون مرزی صادر کرده تا بازاریابی، شناسائی، تشریح قوانین و آماده کردن تشریفات درخواست و ارسال مستندات به شعبه متمرکز ایرانیان خارج از کشور توسط آن‌ها انجام دهند.

هر یک از کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی و فق مفاد دستورالعمل جامع برون سپاری فعالیت‌ها به کارگزار رسمی، بر اساس درخواست مطروحه، کلیه اسناد لازم ذیل را به نحو مقتضی از بیمه شدگان یا مستمری بگیران کنونی اخذ و پس از ممهور به مهر و امضاء، جهت تشریفات و تأئید اصالت مفاد آن، به اداره کل امور بیمه شدگان ایفاد و سپس از این طریق به شعب تابعه تحویل تا برابر ضوابط و مقررات جاری مراتب بعدی عملیاتی شود:

– تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی.
– فرم‌های درخواست بازنشستگی منطبق با ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های یک، ۳ و ۴ ذیل آن و بازماندگان (متناسب با نوع شرایط ایجابی قانونی) ضمیمه بخشنامه‌های صادره از سوی اداره کل امور فنی مستمری ها.
– تائیدیه احراز هویت، بررسی حیات و ممات مستمری بگیران و افراد تحت تکفل قانونی آنان.
– تصاویر شناسنامه، گواهی ازدواج، طلاقنامه، اشتغال بکار و… فرزندان اناث مستمری بگیران.
– گواهی تحصیلی فرزندان ذکور.
-گواهی ولادت.
– گواهی فوت.

مزیت‌های بیمه ایرانیان خارج از کشور

انتخاب میزان دستمزد ۱.۵ برابر حداقل مصوب شورای عالی کار در زمان درخواست برای متقاضی، علاوه بر آن انتخاب ۹ درصد سهم درمان به جای حق سرانه برای هرنفر، حذف فرانشیز درمان برای بیمه ایرانیان خارج از کشور ارائه خدمت توسط کارگزاران برون مرزی از مزایای این طرح است. مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، درمان داخل کشور، پرداخت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز)، کمک هزینه کفن و دفن، خدماتی است که به بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور ارائه می‌شود.

شرایط برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی

برای برقراری مستمری بازماندگان، احراز یکی از شرایط زیر ضروری است:

– بیمه شده متوفی ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ فوت حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده، مشروط بر اینکه ۹۰ روز آن مربوط به آخرین سال حیات باشد.

– بیمه شده متوفی حداقل ۲۰ سال سابقه قابل قبول داشته باشد.

– در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ۲۰ سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موضوع پرداخت حداقل مستمری) و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهند داشت.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.