حسابان وب

احکام مالی، اداری و اموالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱

0 504

حسابداراپ

گروه نظارت و حسابرسی اداره کل مدیریت اموال و دارایی هاي دولتی ، احکام مالی، اداری و اموالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱رامنتشرکرد.

فینتو

جهت دریافت متن کامل این احکام اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.