حسابان وب

نرخ سهم درمان در اجرای ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

0 1,165

حسابداراپ

ابهامات نرخ سهم درمان در اجرای ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم درنامه سازمان امورمالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۳ تشریح شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.