حسابان وب

مهلت درخواست پلمپ دفاتر سال ۱۴۰۱

0 1,296

حسابداراپ

مهلت درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر سال ۱۴۰۱ فقط تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ میباشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
۱.آخرین آگهی تغییرات شرکت و روزنامه های رسمی

فینتو

۲.کد پستی تایید شده توسط اداره پست
۳.کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره
۴.شماره تلفن های اعضاء هئیت مدیره(باید بنام شخص باشد)
۵.شماره تلفن ثابت
آموزش تصویری پلمپ دفاتر قانونی را اینجا ببینید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.