حسابان وب

مبنای محاسبه بازخرید مرخصی کارگران

0 1,103
آکادمی محسن قاسمی

 مبنای محاسبه بازخرید مرخصی کارگران آخرین حق السعی کارگران است.

 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۶۳-۱۹۶۴ دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در این مبلغ باید کلیه حقوق و مزایا و پرداختی هایی که در دوران اشتغال دریافت می کرد اعم از اینکه این مبالغ مستلزم حضور کارگر در کارگاه باشد یا نه مانند ایاب ذهاب و غذا را شامل می شود.

فینتو

مبنای محاسبه وجه مرخصی برخلاف پایان کار (سنوات) که فقط حقوق را شامل می شود به کل مبلغ حق السعی و سایر دریافتی های کارگر توسعه داده شده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.