حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۸۵۱۴۶ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۲(ارزیابی وثیقه های ملکی موضوع ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات ها)

0 578
محل تبلیغ شما

ابلاغیه مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ادارات امور مالیاتی در خصوص؛ارزیابی وثیقه های ملکی موضوع ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم منتشرشد.

واحدهای وصول و اجرای تابعه، وثایق ملکی را بانضمام مدارک موردنیاز به امور نیابت اجرایی معوقات مالیاتی و مطالبات دولتی ستاد سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند
اعتبار کارشناسی املاک حداکثر ۶ ماه می باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.