حسابان وب

رای جدید دیوان عدالت موضوع برداشت کارفرما از مطالبات کارگر 

0 1,260

حسابداراپ

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برداشت کارفرما از مطالبات کارگر منتشرشد.

اولا مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و مطالبات کارفرما جزء دیون عادی است که با دیون ممتازه قابل تهاتر نمی باشد.
محل تبلیغ شما

ثانیا برداشت از مطالبات کارگر جز در مواردی که در قانون کار تصریح شده است، مجاز نمی باشد.
لذا برداشت از مزد کارگر جز در مواردی که شرایط صحت تهاترشرعی وجود دارد، مجاز نمی باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.