نرم افزارحسابداری صدگان

جدول افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱

0 52,149

حسابداراپ

به استناد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه  سال ۱۴۰۱ ، جدول افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت بدین شرح می باشد:

پندار سیستم

تهیه و تنظیم : صیاح الدین شهدی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.