حسابان وب

بخشنامه ۵۷۱۸۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۵(شرط واریز حقوق کارکنان)

0 1,050

حسابداراپ

هرگونه واریزی کارمندان حداکثر تا بیستم هرماه در سامانه کارمندایران ثبت شود.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیرامون واریز حقوق کارکنان، بخشنامه‌ای را منتشر کرد.

فینتو

براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور هرگونه واریزی کارمندان حداکثر تا بیستم هرماه در سامانه کارمندایران ثبت شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.