حسابان وب

بخشنامه ۲۳۵/۷۵۰۸۴ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۹(تکلیف اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکننده انواع وسائط نقلیه به تسلیم اظهارنامه)

0 475
آکادمی محسن قاسمی

 تکلیف اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکننده انواع وسائط نقلیه به تسلیم اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع وسائط نقلیه و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هرماه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق به ان حداکثر تا پانزدهم ماه بعد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.