حسابان وب

الزام به رعایت مفاد بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی

0 658
آکادمی محسن قاسمی

الزام به رعایت مفاد بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی و تبصره ۷ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مورد تاکید قرارگرفت.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.