حسابان وب

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۱کمیته فنی سازمان حسابرسی

0 480
آکادمی محسن قاسمی

در مواردي كه سود انباشته شركت اصلي بيشتر از سود انباشته گزارش شده در صورت‌هاي مالي تلفيقي باشد ،آيا مي‌توان كل سود انباشته شركت اصلي را براي افزايش سرمايه در نظر گرفت؟

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.