حسابان وب

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۲کمیته فنی سازمان حسابرسی

0 927
آکادمی محسن قاسمی

ترتیبات کارشناسی زمین و ساختمان و مندرجات گزارش هیات کارشناسی به منظور تجدید ارزیابی جهت انتقال به حساب سرمایه چگونه است؟

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.