نرم افزارحسابداری صدگان

رای مورخ ١۶ / ٩ /١۴٠٠ دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات تکلیفی اجاره دست دوم

0 1,800

حسابداراپ

رای مورخ ١۶ / ٩ /١۴٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات تکلیفی اجاره دست دوم تبصره (٩) ماده (۵٣) قانون مالیاتهای مستقیم منتشرشد.

پندار سیستم

 ابطال رأی شماره ٣٠ / ۴ /١٢٨٣٠ مورخ ٩/ ١١ /١٣٧٢ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که:” مستاجر ینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ٩ الحاقی مورد بحث نخواهد بود”
جهت دریافت متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.