حسابان وب

دادنامه ۱۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳(نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مالیات تراکنش بانکی)

0 1,155

حسابداراپ

رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص  نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مالیات تراکنش بانکی اشخاص حقوقی منتشرشد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.